"We willen vooral geen behoeften kweken, maar vervullen!"

Home

De Helenahoeve is in 2007 opgericht door Bas en Melinda als zorgboerderij met verblijf op het terrein. Inmiddels is De Helenahoeve uitgegroeid tot een gespecialiseerde kleinschalige jeugdhulpvoorziening met diverse mogelijkheden tot verblijf, begeleiding en therapie.

Op onze verschillende locaties en middels onze verschillende begeleidingsvormen bieden wij begeleiding en ondersteuning aan normaal begaafde jongeren vanaf 14 jaar, en hun systeem, die problemen ervaren in hun ontwikkeling. De Helenahoeve streeft naar nabijheid en continuïteit van de zorg die wordt verleend. Zo staat er altijd iemand uit het kleine, maar professionele team klaar. Samen met de jongeren wordt er gericht op de mogelijkheden van elke jongere en het systeem, de problematiek wordt slechts als aanleiding van de begeleiding gezien. Echter, wij hanteren als contra-indicatie verslavingsproblematiek en ernstige psychiatrische problematiek.

Jeugdzorg Helenahoeve in Helenaveen:
Opvang voor jongeren tussen de paarden

VIDEO - Kleinschalige jeugdzorg-instelling De Helenahoeve in Helenaveen breidt uit. De vraag naar jeugdzorg is groot.

De kracht van De Helenahoeve:

  • Kleinschaligheid
  • Betrokkenheid
  • Beschikbaarheid
  • Nabijheid
  • Wederzijds vertrouwen
  • Continuïteit
  • Traject hulpverlening