Nieuws

Corona nieuws voor ouders/verzorgers


Beste ouders/verzorgers,

Volgend op eerder bericht en op maatregelen vanuit het kabinet, zoals bekend gemaakt in de persconferentie, komt De Helenahoeve in samenwerking met de SZZ tot het volgende aanvullende besluit:

Op dwingend advies continueren wij de situatie welke al is ingegaan vanaf 16 maart tot en met 28 april.

Hiermee willen we actief blijven bijdragen aan de inzet van het kabinet om de verspreiding van het virus blijvend te beperken. Dit geldt in ieder geval voor de dagbesteding/ambulante begeleiding/individuele begeleiding/equi-therapie. Dit geldt uiteraard voor alle jongeren van De Helenahoeve.

Dit besluit nemen wij nog immer niet lichtvaardig.
We hebben in een eerder stadium daarbij de volgende uitgangspunten al eerder aan u geformuleerd;

  • De Helenahoeve zal als zorginstelling, mits verantwoord, in alle redelijkheid zoeken naar alternatieve vormen van zorg of begeleiding in de meest noodzakelijke situaties;
  • Het is belangrijk om hierbij maatwerk toe te passen, in overleg met:
  • Ouders/mantelzorgers/netwerk
  • Ketenpartners cq. andere betrokken hulpverleners/begeleiders

De Helenahoeve wil daarmee blijven bijdragen aan de voorkoming van een piekbelasting in de huidige situatie.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de maatregelen en besluiten voor langere tijd van kracht zullen blijven, in ieder geval tot en met 28 april. Vanuit De Helenahoeve worden alle ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Wij informeren u uiteraard als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
U heeft middels contact met één van onze medewerkers al eerder laten weten dat u voornemens hebt uw kind nog (langer) graag thuis willen houden.
De Helenahoeve wil nogmaals aangeven dat uw kind normaliter hier verblijft en dus onverminderd welkom blijft, dat spreekt voor zich!
Anderzijds snappen wij ook dat ouders de behoefte hebben om in deze toch wel spannende tijden hun kind en/of gezin dicht bij willen hebben.
Daar willen wij graag actief in meedenken.
Wij zullen afstemmen met zowel de gedragswetenschapper en mentor van uw kind hoe wij dit mede mogelijk kunnen maken.
Dat betekent concreet dat u naar aanleiding van dit bericht en het eerder telefonisch contact wat u hebt gehad hierover een korte reactie op mail kunt sturen naar de betrokken gedragswetenschapper.

Dat zijn: marthijn@de-helenahoeve.nl en/of evelien@de-helenahoeve.nl.

Daarin kunt u aangeven waarom u dit voornemen hebt en wat De Helenahoeve gedurende deze periode voor uw kind en u kan betekenen op afstand.
Wij hebben in een eerder schrijven vermeld welke mogelijkheden hier voor zijn.
Bellen/appen/face-time/skype.

Ook zal de betrokken gedragswetenschapper een risico inventarisatie maken voor uw kind vanuit de thuissituatie.

Hiermee trachten wij u een eerlijk en onderbouwd advies te geven wat aandachtspunten zullen zijn gedurende het thuis verblijf van uw kind.
Hierdoor kunnen we in gezamenlijkheid een goede afweging maken wat er voor nodig is om het thuisverblijf zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen.
Dus daarin hebben we uw blijvende betrokkenheid en mening ook dus voor nodig om dit tijdelijke thuis verblijf zo optimaal en (inter)actief mogelijk te blijven ondersteunen.

Graag vernemen wij al uw vragen en opmerkingen en vanzelfsprekend uw eigen input.
Tenslotte bent u als ouder als eerste er bij gebaat dat zowel u als uw kind zich gesteund en gehoord blijven voelen.
Wij wensen u de komende periode een fijne tijd samen en vooral in en met goede gezondheid!

Op onderstaande link vindt u de richtlijnen zoals voorgeschreven door het RIVM:
Richtlijnen RIVM

Let goed op uzelf en elkaar…