Psychiatrische consulten

Psychiatrische consulten


Voor de jongeren die bij ons wonen is onze kinder- en jeugdpsychiater verbonden.
Zij verzorgt de medicatiecontrole en houdt naar behoeve extra psychiatrische consulten.