Ons team

Ontmoet ons team

Team De Helenahoeve
Foto Naam E-mail Functie

Bas Bas Boermans bas@de-helenahoeve.nl Zorgmanager en traject coach
Melinda Melinda Helena info@de-helenahoeve.nl Manager dagbesteding en equitherapeut
Odette Odette de Theije odette@de-helenahoeve.nl Kinder- en Jeugdpsychiater
kristel Kristel Beekman kristel@de-helenahoeve.nl Orthopedagoog Generalist
marthijn Marthijn van Hout marthijn@de-helenahoeve.nl Behandelcoördinator en kwaliteitsmedewerker
evelien Evelien Koppenens evelien@de-helenahoeve.nl Behandelcoördinator
michael Michael Horn michael@de-helenahoeve.nl Pedagogisch medewerker
renske Renske Liebregts renske@de-helenahoeve.nl Pedagogisch medewerker
richella Richella Boermans richella@de-helenahoeve.nl Coach equitherapie en medewerker dagbesteding
bianca Bianca N.v.t. Medewerker terrein
ves Ves Verstappen N.v.t. Medewerker dagbesteding en onderhoud terreinen
fay Fay Snoeij N.v.t. Medewerker terrein
Samdro Tomic sandro@de-helenahoeve.nl Pedagogisch medewerker