Woonvormen

Wonen


De Helenahoeve heeft verschillende woonvormen (24-uursbegeleid wonen, 24-uurs begeleide kamertraining, zelfstandig begeleid wonen (mannen en gemengd)).
Tijdens het verblijf kunnen jongeren doorstromen. Hierbij streven wij naar continuïteit van de begeleiding. Aangezien De Helenahoeve een klein en hecht team heeft, zien de jongeren vrijwel hun gehele verblijf dezelfde vertrouwde gezichten. Deze vertrouwdheid is voor ons erg belangrijk. Meer informatie over de verschillende woonvormen is te vinden onder locaties.